Kłam­stwo nie może stać się prawdą przez to, że wzrośnie w potęgę.


kłam­stwo-nie może-stać ę-prawdą-przez-to-że wzrośnie-w potęgę
rabindranath tagorekłam­stwonie możestać sięprawdąprzeztoże wzrośniew potęgękłam­stwo nie możenie może stać sięstać się prawdąprawdą przezże wzrośnie w potęgękłam­stwo nie może stać sięnie może stać się prawdąstać się prawdą przezkłam­stwo nie może stać się prawdąnie może stać się prawdą przezkłam­stwo nie może stać się prawdą przez

Kłamstwo nie może stać się prawdą przez to, że wzrośnie w potęgę.Pier­wsze kłam­stwo, myślisz: ech, zażar­to­wał ktoś. Dru­gie kłam­stwo – gorzki śmiech, śmie­chu nig­dy dość. A to trze­cie, gdy już przej­dzie przez twój próg, Głębiej zra­ni cię, niż na woj­nie wróg.Kłam­stwo pow­tarza­ne ty­siąc ra­zy sta­je się prawdą.Cho­ciaż kłam­stwo jeszcze is­tnieje – dos­ko­nali się tyl­ko prawda.Kłam­stwo - mur ochron­ny przed prawdą.Kłam­stwo by­wa lo­giczniej­sze niż prawda.