Kłam, kłam, zawsze coś z tego zostanie .


kłam-kłam-zawsze-coś-z-tego-zostanie
anonimkłamkłamzawszecośtegozostaniezawsze coścoś zz tegotego zostaniezostaniezawsze coś zcoś z tegoz tego zostanietego zostaniezawsze coś z tegocoś z tego zostaniez tego zostaniezawsze coś z tego zostaniecoś z tego zostanie

Biog­raf jest to kłam­ca opo­wiadający kłam­stwa swe­go bohatera. -Aleksander Świętochowski
biog­raf-jest to kłam­ca-opo­wiadający-kłam­stwa-swe­go-bohatera
Kłam­stwo jest jak królik. Rodzi małe kłam­stew­ka w nieskończoność. -Magdalena Samozwaniec
kłam­stwo-jest jak królik-rodzi łe-kłam­stew­ka-w nieskończoność
Wymówka jest gor­sza od kłam­stwa, bo jest kłam­stwem, przy którym obstajemy. -Aleksander Pope
wymówka-jest gor­sza-od kłam­stwa-bo jest kłam­stwem-przy-którym obstajemy
tak jest z nie(!)mówieniem praw­dy: kłamiesz, gdy przep­la­tasz prawdę z kłam­stwem ! ponieważ:
tak-jest z niemówieniem-praw­dy-kłamiesz-gdy-przep­­tasz-prawdę-z kłam­stwem-ponieważ-mówienie-niepełnej-praw­dy-jest-mówieniem