Kłamstwem można zajść daleko, ale nie można wrócić.


kłamstwem-można-zajść-daleko-ale-nie-można-wróć
anonimkłamstwemmożnazajśćdalekoaleniewrócićkłamstwem możnamożna zajśćzajść dalekoale nienie możnamożna wrócićkłamstwem można zajśćmożna zajść dalekoale nie możnanie można wrócićkłamstwem można zajść dalekoale nie można wrócić

Idąc prosto przed siebie nie można zajść daleko. . .Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.Potykając się można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść sięNienawiścią nie można zajechać daleko. Za daleko można.