Kłamstwo jest racjonalniejsze od prawdy - nie każe się domyślać.


kłamstwo-jest-racjonalniejsze-od-prawdy-nie-każe-ę-domyść
anonimkłamstwojestracjonalniejszeodprawdyniekażesiędomyślaćkłamstwo jestjest racjonalniejszeracjonalniejsze odod prawdyprawdynienie każekaże sięsię domyślaćkłamstwo jest racjonalniejszejest racjonalniejsze odracjonalniejsze od prawdyod prawdynie każenie każe siękaże się domyślaćkłamstwo jest racjonalniejsze odjest racjonalniejsze od prawdyracjonalniejsze od prawdynie każe sięnie każe się domyślaćkłamstwo jest racjonalniejsze od prawdyjest racjonalniejsze od prawdynie każe się domyślać

Kłamstwo nie różni się niczym od prawdy, prócz tego, że nią nie jest.Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo wyżej stawiają od prawdy.Niezawodną oznaką prawdy jest prostota i jasność. Kłamstwo zawsze bywa skomplikowane, wymyślne i wielosłowne.Pół prawdy to małe kłamstwo.Każde kłamstwo ma kompleks prawdy.Kłamstwo a niemówienie prawdy to dwie różne rzeczy.