Kłamstwo, konwencja są zwykle uproszczone, logiczne, jasne; szczerość jest zawsze zagmatwana, wieloplanowa.


kłamstwo-konwencja-są-zwykle-uproszczone-logiczne-jasne-szczerość-jest-zawsze-zagmatwana-wieloplanowa
tadeusz Żeleński - boykłamstwokonwencjazwykleuproszczonelogicznejasneszczerośćjestzawszezagmatwanawieloplanowakonwencja sąsą zwyklezwykle uproszczoneszczerość jestjest zawszezawsze zagmatwanakonwencja są zwyklesą zwykle uproszczoneszczerość jest zawszejest zawsze zagmatwanakonwencja są zwykle uproszczoneszczerość jest zawsze zagmatwana

Za ateizmem przemawia wiele argumentów. Więcej niż za religią. W gruncie rzeczy to logiczne, żeby być ateistą. Tak jak logiczne i rozumne jest to, żeby się nie zakochać... A przecież ludzie nie są w tym przypadku logiczni. Na szczęście.Kłamstwo pospolite jest piętnowane. Kłamstwo historyczne jest nagradzane i pfemio-wane.Niezawodną oznaką prawdy jest prostota i jasność. Kłamstwo zawsze bywa skomplikowane, wymyślne i wielosłowne.Mężczyzna, który prawi morały, jest zwykle hipokrytą, a kobieta, która to czyni, jest zawsze brzydka.Istnieje zwykle proste rozwiązanie każdego ludzkiego problemu, i jest ono zawsze błędne.Kłamstwo nie ma nóg, kłamstwo ma nogi krótkie.