Kłopo­ty wy­wołują poty.


kłopo­ty-wy­wołują-poty
bujak bogusławkłopo­tywy­wołująpotykłopo­ty wy­wołująwy­wołują potykłopo­ty wy­wołują poty

Pier­wsze wy­niki wy­wołują al­bo strach, al­bo zaufanie.Nie miała ba­ba kłopo­tu to so­bie chłopa zna­lazła ....czas szyb­ko prze­mija a ty i tak mar­nu­jesz go na glu­poty ....Religia jest póty religią, póki uznaje się za mądrość najwyższą i póki dla niej samej jej źródła są świętą tajemnicą. Bóstwo jest póty żywym bóstwem, póki nie ujawnimy jego ziemskiego pochodzenia. Żadna religia nie może pogodzić się ze studiującym jej pochodzenie badaczem naukowym, bo żadna nie może pogodzić się ze sprowadzeniem swych bóstw do zjawisk pochodzenia ziemskiego. Bóstwo, któremu udowodniono ziemskie pochodzenie, przestaje być bóstwem.Jakże często po­wołują się na uczci­wość, którzy nie za­mieni­li z nią ani słowa.Szczęście póty trwa, póki je człowiek ocenia należycie. A dla człowieka wartść ma tylko to, co ciężko się zdobyło.