...Ka­kofo­nia uczuć, myśli... ... I słowa, których nie wypowiedziano...


ka­kofo­nia-uczuć-myśli-i słowa-których-nie wypowiedziano
daruka­kofo­niauczućmyślii słowaktórychnie wypowiedzianoka­kofo­nia uczućmyślii słowaktórych nie wypowiedzianomyśli i słowa

Najsmutniejsze słowa, jakie wypowiedziano czy napisano, to:
najsmutniejsze-słowa-jakie-wypowiedziano-czy-napisano-to-mogłem-być-kimś
Nie ma już słowa, które­go by przed­tem nie wypowiedziano. -Terencjusz
nie- już-słowa-które­go-by przed­tem-nie wypowiedziano
Nie ma już słowa, którego by przedtem nie wypowiedziano. -Terencjusz
nie-już-słowa-którego-by-przedtem-nie-wypowiedziano
Nie ma słowa, które­go by przed­tem nie wypowiedziano. -Terencjusz
nie- słowa-które­go-by przed­tem-nie wypowiedziano
każde słowa każde myśli przyb­liżają nas do poz­na­nia siebie nawzajem  -samothnick
każde-słowa-każde-myśli-przyb­liżają-nas-do-poz­na­nia-siebie-nawzajem