Ka­meleon: zmienia zda­nie, na zawołanie.


ka­meleon-zmienia-zda­nie-na zawołanie
bujak bogusławka­meleonzmieniazda­niena zawołaniezmienia zda­nie

Człowiek nig­dy nie wie, ja­ki jest nap­rawdę, zmienia włas­ne zda­nie o so­bie, raz siebie kocha, a raz nienawidzi.Ma własne zdanie na zawołanie.Echo: Ma własne zdanie na zawołanie.Wiedza, którą się tylko obrasta, niczego w człowieku nie zmienia albo zmienia go jedynie pozornie, z zewnątrz, jedno ubranie zmienia na inne. Ten zaś, kto się uczy poprzez branie w siebie, przechodzi nieustanne przemiany, ponieważ wciela w swoją istotę to, czego się uczy.Jeżeli w zda­niu pow­sta­je błąd dru­kar­ski i mi­mo to ma ono sens, to zda­nie to nie za­wierało żad­nej myśli.Człowiek zaw­sze po­zos­ta­je sobą, to się nie zmienia. Lecz on sam zmienia się nieus­tannie i nic na to nie poradzi.