Każdą miłość trzeba unieść ku śmierci, żeby wreszcie była nieśmiertelna.


każdą-miłość-trzeba-unieść-ku-śmierci-żeby-wreszcie-była-nieśmiertelna
anna kamieńskakażdąmiłośćtrzebaunieśćkuśmierciżebywreszciebyłanieśmiertelnakażdą miłośćmiłość trzebatrzeba unieśćunieść kuku śmierciżeby wreszciewreszcie byłabyła nieśmiertelnakażdą miłość trzebamiłość trzeba unieśćtrzeba unieść kuunieść ku śmierciżeby wreszcie byławreszcie była nieśmiertelnakażdą miłość trzeba unieśćmiłość trzeba unieść kutrzeba unieść ku śmierciżeby wreszcie była nieśmiertelnakażdą miłość trzeba unieść kumiłość trzeba unieść ku śmierci

Nie dość kobietę wziąć - trzeba by jej także dać - i trzeba, żeby to czuła. Trzeba żeby się czuła nie tylko własnością, ale i właścicielką. Dusza za duszę.Miłość jest piękną bez wątpienia rzeczą i ma w poezji stare jak świat prawa; lecz trzeba, żeby miała twarz człowieczą, żeby tryskała życiem jej postawa.Miłość nie tkwi w miejscu jak kamień. Miłość musi być wyrabiana jak chleb, ciągle robiona na nowo, żeby była świeża.Każda dusza jest nieśmiertelna, bo to, co znajduje się w ciągłym ruchu, jest nieśmiertelne.Więzy małżeńskie są takim ciężarem, że aby je unieść, trzeba dwojga, a czasem trojga.Każda z nas jest czyjąś była dziew­czyną, ale nie każda pot­ra­fi znieść to z honorem...