Każdą pracę wy­konuj, jak­by miała ona być os­tatnią w życiu.


każdą-pracę-wy­konuj-jak­by-miała-ona-być-os­tatnią-w życiu
marek aureliuszkażdąpracęwy­konujjak­bymiałaonabyćos­tatniąw życiukażdą pracępracę wy­konujjak­by miałamiała onaona byćbyć os­tatniąos­tatnią w życiukażdą pracę wy­konujjak­by miała onamiała ona byćona być os­tatniąbyć os­tatnią w życiujak­by miała ona byćmiała ona być os­tatniąona być os­tatnią w życiujak­by miała ona być os­tatniąmiała ona być os­tatnią w życiu

Każdą pracę wykonuj, jakby miała ona być ostatnią w życiu.Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu.Każda godzi­na ra­ni, os­tatnia zabija.Bo w życiu nie ma rzeczy która by nie miała plusów jak i minusów Każda mi­nuta w życiu Gu­bi się jak sza­ry dzień...