Każdą pracę wykonuj, jakby miała ona być ostatnią w życiu.


każdą-pracę-wykonuj-jakby-miała-ona-być-ostatnią-w-życiu
marek aureliuszkażdąpracęwykonujjakbymiałaonabyćostatniążyciukażdą pracępracę wykonujjakby miałamiała onaona byćbyć ostatniąostatnią ww życiukażdą pracę wykonujjakby miała onamiała ona byćona być ostatniąbyć ostatnią wostatnią w życiujakby miała ona byćmiała ona być ostatniąona być ostatnią wbyć ostatnią w życiujakby miała ona być ostatniąmiała ona być ostatnią wona być ostatnią w życiu

Każdą pracę wy­konuj, jak­by miała ona być os­tatnią w życiu.Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu.Wykonuj swoją pracę z całego serca, a odniesiesz sukces. Konkurencja jest tak małaKażda se­kun­da nasze­go życia może być tą ostatnią...Wykonuj dobrze swoją pracę dlatego, że chcesz, a nie dlatego, że musisz. W ten sposób ty rządzisz, a nie twój szef.