Każdą pracę wykonuj, jakby miała ona być ostatnią w życiu.


każdą-pracę-wykonuj-jakby-miała-ona-być-ostatnią-w-życiu
marek aureliuszkażdąpracęwykonujjakbymiałaonabyćostatniążyciukażdą pracępracę wykonujjakby miałamiała onaona byćbyć ostatniąostatnią ww życiukażdą pracę wykonujjakby miała onamiała ona byćona być ostatniąbyć ostatnią wostatnią w życiujakby miała ona byćmiała ona być ostatniąona być ostatnią wbyć ostatnią w życiujakby miała ona być ostatniąmiała ona być ostatnią wona być ostatnią w życiu

Każdą pracę wy­konuj, jak­by miała ona być os­tatnią w życiu. -Marek Aureliusz
każdą-pracę-wy­konuj-jak­by-miała-ona-być-os­tatnią-w życiu
Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. -Mary Kay Ash
działaj-jakby-każda-osoba-którą-spotykasz-miała-na-szyi-napis-'spraw-bym-poczuł-ę-ważny'-nie-tylko-odniesiesz-sukces-w-sprzedaży-ale-także
Wykonuj swoją pracę z całego serca, a odniesiesz sukces. Konkurencja jest tak mała -Elbert Hubbard
wykonuj-swoją-pracę-z-całego-serca-a-odniesiesz-sukces-konkurencja-jest-tak-ła
Każda se­kun­da nasze­go życia może być tą ostatnią... -Ptr
każda-se­kun­da-nasze­go-życia-może-być-tą ostatnią
Wykonuj dobrze swoją pracę dlatego, że chcesz, a nie dlatego, że musisz. W ten sposób ty rządzisz, a nie twój szef. -Autor nieznany
wykonuj-dobrze-swoją-pracę-dlatego-że-chcesz-a-nie-dlatego-że-musisz-w-ten-sposób-ty-rządzisz-a-nie-twój-szef