Każda łza uczy nas jakiejś prawdy.


każda-łza-uczy-nas-jakiejś-prawdy
ugo foscolokażdałzauczynasjakiejśprawdykażda łzałza uczyuczy nasnas jakiejśjakiejś prawdykażda łza uczyłza uczy nasuczy nas jakiejśnas jakiejś prawdykażda łza uczy nasłza uczy nas jakiejśuczy nas jakiejś prawdykażda łza uczy nas jakiejśłza uczy nas jakiejś prawdy

W pieluchach uczą nas muzyki, Szkoła nas uczy Cycerona, Świat uczy różnej gimnastyki, Ale rozumu uczy żona.Każdy kon­flikt uczy nas cze­goś no­wego, uczy po­kony­wania przeszkód.Światło prawdy spada na nas z bezlitosną szczerością, w świetle prawdy obojgu nam diabelsko nie do twarzy.Każda z nas jest czyjąś była dziew­czyną, ale nie każda pot­ra­fi znieść to z honorem...Nie lekceważcie nigdy zjawisk, które wydają wam się niezwykłe. Zdarza się, że pozory mylą i że jest to fałszywy alarm, ale może też się zdarzyć, że będzie to odkrycie jakiejś ważnej prawdy.Nie lekceważcie nigdy zjawisk, które wydają się wam niezwykłe. Zdarza się, że pozory mylą i że jest to fałszywy alarm, ale może też się zdarzyć, że będzie to odkrycie jakiejś ważnej prawdy.