Każda śmiała myśl wydaje się z początku gorsząca. Przynajmniej małym ludziom.


każda-śmiała-myśl-wydaje-ę-z-początku-gorsząca-przynajmniej-łym-ludziom
sybille bedfordkażdaśmiałamyślwydajesiępoczątkugorszącaprzynajmniejmałymludziomkażda śmiałaśmiała myślmyśl wydajewydaje sięz początkupoczątku gorszącaprzynajmniej małymmałym ludziomkażda śmiała myślśmiała myśl wydajemyśl wydaje sięwydaje się zsię z początkuz początku gorszącaprzynajmniej małym ludziomkażda śmiała myśl wydajeśmiała myśl wydaje sięmyśl wydaje się zwydaje się z początkusię z początku gorszącakażda śmiała myśl wydaje sięśmiała myśl wydaje się zmyśl wydaje się z początkuwydaje się z początku gorsząca

Władza imponuje tylko małym ludziom.Ludziom wydaje się, że są lepsi, kiedy jest im lepiej.Wielu ludziom wydaje się, że myślą, podczas gdy zmieniąją jedynie przesądy.Ludziom zawsze wydaje się, że ich cierpienie jest największym cierpieniem na świecie.Ludziom często wydaje się, że większa prawda musi leżeć w pobliżu większej nieprzyjemności.