Każda biała głowa, iżby była dobrze kochana, musi umieć dobrze mówić. Słowo ma bardzo wielką skuteczność w igraszkach miłości i gdzie jego nie staje, rozkosz jest niedoskonała.


każda-biała-głowa-iżby-była-dobrze-kochana-musi-umieć-dobrze-mówić-słowo-bardzo-wielką-skuteczność-w-igraszkach-miłoś-i-gdzie-jego-nie
pierre de bourdeille(s) brantomekażdabiałagłowaiżbybyładobrzekochanamusiumiećmówićsłowobardzowielkąskutecznośćigraszkachmiłościgdziejegoniestajerozkoszjestniedoskonałakażda białabiała głowaiżby byłabyła dobrzedobrze kochanamusi umiećumieć dobrzedobrze mówićsłowo mama bardzobardzo wielkąwielką skutecznośćskuteczność ww igraszkachigraszkach miłościmiłości ii gdziegdzie jegojego nienie stajerozkosz jestjest niedoskonałakażda biała głowaiżby była dobrzebyła dobrze kochanamusi umieć dobrzeumieć dobrze mówićsłowo ma bardzoma bardzo wielkąbardzo wielką skutecznośćwielką skuteczność wskuteczność w igraszkachw igraszkach miłościigraszkach miłości imiłości i gdziei gdzie jegogdzie jego niejego nie stajerozkosz jest niedoskonała

Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych.Wielu ludzi jest zbyt dobrze wychowanych na to, aby mówić z pełnymi ustami. Ale nie przeszkadza im to jednak czynić z absolutnie pustą głową.Dla każdego nudnego autora, który nie miał tyle talentu, iżby się od autorstwa wstrzymał, jest to talent bardzo ważny umieć się pośpieszyć z wyrazem koniec.Twierdzę, że młodym dziewczętom, które się chce dobrze wychować, należy także mówić coś niecoś o miłości.Człowiek nie rozwinie w pełni swojego człowieczeństwa i swej osobowości, jeśli będzie tylko myślał dobrze i pragnął dobrze, a nie będzie czynił dobrze.Mówić jest dobrze, milczeć lepiej.