Każda dobra poezja jest spontanicznym wybuchem głębokich uczuć.


każda-dobra-poezja-jest-spontanicznym-wybuchem-głębokich-uczuć
william wordsworthkażdadobrapoezjajestspontanicznymwybuchemgłębokichuczućkażda dobradobra poezjapoezja jestjest spontanicznymspontanicznym wybuchemwybuchem głębokichgłębokich uczućkażda dobra poezjadobra poezja jestpoezja jest spontanicznymjest spontanicznym wybuchemspontanicznym wybuchem głębokichwybuchem głębokich uczućkażda dobra poezja jestdobra poezja jest spontanicznympoezja jest spontanicznym wybuchemjest spontanicznym wybuchem głębokichspontanicznym wybuchem głębokich uczućkażda dobra poezja jest spontanicznymdobra poezja jest spontanicznym wybuchempoezja jest spontanicznym wybuchem głębokichjest spontanicznym wybuchem głębokich uczuć

Każda rzecz jest dobra w swoim czasie.Wydaje nam się, że to my pierwsi doznajemy pewnych uczuć, nie zdajemy sobie sprawy, że z miłością jest tak jak z poezją i że wszyscy kochankowie, nawet najbardziej mierni, uważają, iż wymyślili coś nowego.Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana.Wszelka przyjemność jest dobra, ale nie każda jest godna wyboru.Każda po­ra dnia jest porą dobrą na szarlotkę. Eve­ry ti­me is a good ti­me for a pie. (ang.) Każda metoda przegrania życia jest dobra - tylko nierozsądny optymizm każe uznawać naszą za lepszą.