Każda dusza urobiona jest przez wieki i chce, czy nie chce, wieki tworzy.


każda-dusza-urobiona-jest-przez-wieki-i-chce-czy-nie-chce-wieki-tworzy
stanisław brzozowskikażdaduszaurobionajestprzezwiekichceczynietworzykażda duszadusza urobionaurobiona jestjest przezprzez wiekiwieki ii chceczy nienie chcewieki tworzykażda dusza urobionadusza urobiona jesturobiona jest przezjest przez wiekiprzez wieki iwieki i chceczy nie chcekażda dusza urobiona jestdusza urobiona jest przezurobiona jest przez wiekijest przez wieki iprzez wieki i chcekażda dusza urobiona jest przezdusza urobiona jest przez wiekiurobiona jest przez wieki ijest przez wieki i chce

Przez­nacze­nie jest pojęciem prze­rażającym. Nie chcę być ska­zana przez los, chcę wybierać.'' Na zaw­sze tyl­ko Ty '' ... Tak na­pi­sała mi. Ja od­pi­sałem jej ... '' Tak bar­dzo Kocham Cię ''. Bez Ciebie nie chcę żyć. Już wolę um­rzeć ja. Już zaw­sze twój chcę być. Niech nasza miłość trwa na wieki al­bo dłużej. Prze­syłam Ci tą różę pełną miłości krwi. Niech zaw­sze Ci się śni. W ra­ju spot­ka­my się. Tu często jest zbyt źle. Przy­sięga nasza brzmi : * Już Zaw­sze Tyl­ko My *  * J.M & M.G. 4 EVER LOVE.* Nieszczęście ma to do siebie, iż stoi, a człowiek, czy chce, czy nie chce, musi iść w przyszłość, więc odchodzi od niego coraz dalej.Wo­lałbym żyć krótko, ale w chwa­le, niż w mro­ku przez wieki.Nauka ot­wiera umysły, które przez wieki po­zamy­kały religie.Każdy dzień ciągnie się przez całe wieki, co jest dziw­ne, po­nieważ dni – w liczbie mno­giej – mi­jają w pędzie.