Każda epoka ma własny obraz perwersji.


każda-epoka-własny-obraz-perwersji
anonimkażdaepokawłasnyobrazperwersjikażda epokaepoka mama własnywłasny obrazobraz perwersjikażda epoka maepoka ma własnyma własny obrazwłasny obraz perwersjikażda epoka ma własnyepoka ma własny obrazma własny obraz perwersjikażda epoka ma własny obrazepoka ma własny obraz perwersji

Każda epoka ma swoich judaszów .Każda nowa epoka wnosi erratę do starych legend.Każda epoka ma swe własne cele i zapomina o wczorajszych snach.Epoka humanitaryzmu to epoka, w której ludzie stali się rzadsi.Każda epoka ma swoje wady, które sumują się z wadami epok wcześniejszych - i to właśnie nazywamy dziedzictwem ludzkości.Wielkość jest tylko w perwersji.