Każda godzi­na ra­ni, os­tatnia zabija.


każda-godzi­na-ra­-os­tatnia-zabija
neil gaimankażdagodzi­nara­nios­tatniazabijakażda godzi­nagodzi­na ra­nios­tatnia zabijakażda godzi­na ra­ni

Wszys­tkie ra­nią, os­tatnia zabija. Vul­ne­rant om­nes, ul­ti­ma ne­cat. (łac.)  -Autor nieznany
wszys­tkie-ra­ą-os­tatnia-zabija-vul­ne­rant-om­nes-ul­ti­-ne­cat-łac 
Każdą pracę wy­konuj, jak­by miała ona być os­tatnią w życiu. -Marek Aureliusz
każdą-pracę-wy­konuj-jak­by-miała-ona-być-os­tatnią-w życiu
`Każda godzi­na z Tobą upływa w ciągu kil­ku sekund. -bluecaffe
`każda-godzi­na-z tobą-upływa-w ągu-kil­ku-sekund
Każda godzi­na w społeczeństwie ludzi ot­wiera grób i każe płynąć łzom. -Francois Rene de Chateaubriand
każda-godzi­na-w społeczeństwie-ludzi-ot­wiera-grób-i każe-płynąć-łzom
Nig­dy nie wiado­mo mówiąc o miłości czy pier­wsza jest os­tatnią czy os­tatnia pierwszą. -Jan Twardowski
nig­dy-nie wiado­mo-mówiąc-o miłoś-czy-pier­wsza-jest os­tatnią-czy-os­tatnia-pierwszą