Każda imi­tac­ja jest mo­ral­nie zła - dla­tego kicz jest groźny. Nic nie jest tak groźne dla człowieka, jak kicz, na­wet śmierć.


każda-imi­tac­ja-jest mo­ral­nie-zła- dla­tego-kicz-jest groźny-nic nie jest tak-groźne-dla-człowieka-jak kicz-na­wet-śmierć
olga tokarczukkażdaimi­tac­jajest mo­ral­niezła dla­tegokiczjest groźnynic nie jest takgroźnedlaczłowiekajak kiczna­wetśmierćkażda imi­tac­jaimi­tac­ja jest mo­ral­niejest mo­ral­nie zła dla­tego kiczkicz jest groźnynic nie jest tak groźnegroźne dladla człowiekana­wet śmierćkażda imi­tac­ja jest mo­ral­nieimi­tac­ja jest mo­ral­nie zła dla­tego kicz jest groźnynic nie jest tak groźne dlagroźne dla człowiekakażda imi­tac­ja jest mo­ral­nie złanic nie jest tak groźne dla człowieka

Niepodobieństwem jest, by coś tak naturalnego, tak koniecznego i tak powszechnego jak śmierć miało być zamierzone przez opatrzność jako zło dla człowieka. -Jonathan Swift
niepodobieństwem-jest-by-coś-tak-naturalnego-tak-koniecznego-i-tak-powszechnego-jak-śmierć-miało-być-zamierzone-przez-opatrzność-jako-zło-dla