każda-is­to­-po­wołana-do życia-przez-bo­ga- pra­wo-do życia~pa­weł-rychlica 
rychcikkażdais­to­tapo­wołanado życiaprzezbo­gama pra­wodo życia~pa­wełrychlica każda is­to­tais­to­ta po­wołanapo­wołana do życiado życia przezprzez bo­gabo­ga ma pra­wokażda is­to­ta po­wołanais­to­ta po­wołana do życiapo­wołana do życia przezdo życia przez bo­gaprzez bo­ga ma pra­wokażda is­to­ta po­wołana do życiais­to­ta po­wołana do życia przezpo­wołana do życia przez bo­gado życia przez bo­ga ma pra­wokażda is­to­ta po­wołana do życia przezis­to­ta po­wołana do życia przez bo­gapo­wołana do życia przez bo­ga ma pra­wo