Każda istota wtedy jest tylko piękna, gdy osiągnie szczyt swego naturalnego rozwoju.


każda-istota-wtedy-jest-tylko-piękna-gdy-osiągnie-szczyt-swego-naturalnego-rozwoju
johann peter eckermannkażdaistotawtedyjesttylkopięknagdyosiągnieszczytswegonaturalnegorozwojukażda istotaistota wtedywtedy jestjest tylkotylko pięknagdy osiągnieosiągnie szczytszczyt swegoswego naturalnegonaturalnego rozwojukażda istota wtedyistota wtedy jestwtedy jest tylkojest tylko pięknagdy osiągnie szczytosiągnie szczyt swegoszczyt swego naturalnegoswego naturalnego rozwojukażda istota wtedy jestistota wtedy jest tylkowtedy jest tylko pięknagdy osiągnie szczyt swegoosiągnie szczyt swego naturalnegoszczyt swego naturalnego rozwojukażda istota wtedy jest tylkoistota wtedy jest tylko pięknagdy osiągnie szczyt swego naturalnegoosiągnie szczyt swego naturalnego rozwoju

Miłość jest piękna, piękniejsza od słońca, ale tylko wtedy, gdy wytrwa do końca. -Anonim
miłość-jest-piękna-piękniejsza-od-słońca-ale-tylko-wtedy-gdy-wytrwa-do-końca
Wolność nauczania i wyrażania opinii w książkach i prasie stanowi podstawę zdrowego i naturalnego rozwoju każdego społeczeństwa. -Albert Einstein
wolność-nauczania-i-wyrażania-opinii-w-książkach-i-prasie-stanowi-podstawę-zdrowego-i-naturalnego-rozwoju-każdego-społeczeństwa
Prawda jest całością. Całością zaś jest tylko taka istota, która dzięki swojemu rozwojowi prowadzi do swego ostatecznego zakończenia. -Jeremy Bentham
prawda-jest-całośą-całośą-zaś-jest-tylko-taka-istota-która-dzięki-swojemu-rozwojowi-prowadzi-do-swego-ostatecznego-zakończenia
Człowiek to taka istota, która dopiero wtedy weźmie się do czegoś, gdy wie, że jutro przyjdzie mu umrzeć. -Mikołaj Gogol
człowiek-to-taka-istota-która-dopiero-wtedy-weźmie-ę-do-czegoś-gdy-wie-że-jutro-przyjdzie-mu-umrzeć