Każda kobieta jest jak Bóg, dlatego tak mnie odpycha od religii.


każda-kobieta-jest-jak-bóg-dlatego-tak-mnie-odpycha-od-religii
marek hłaskokażdakobietajestjakbógdlategotakmnieodpychaodreligiikażda kobietakobieta jestjest jakjak bógdlatego taktak mniemnie odpychaodpycha odod religiikażda kobieta jestkobieta jest jakjest jak bógdlatego tak mnietak mnie odpychamnie odpycha ododpycha od religiikażda kobieta jest jakkobieta jest jak bógdlatego tak mnie odpychatak mnie odpycha odmnie odpycha od religiikażda kobieta jest jak bógdlatego tak mnie odpycha odtak mnie odpycha od religii

Ten, który chce mnie skłonić do zmiany religii, czyni to bez wątpienia jedynie dlatego, iż sam nie zmieniłby swojej, gdyby go zmuszano.Każda normalna kobieta pragnie wyjść za mąż i każda kobieta lubi być trochę tyranizowana.Bóg prosi o naszą miłość nie dlatego, że jej potrzebuje, lecz dlatego, że dla nas jest ona niezbędna._______________________________________________ Pisz do mnie tak - ja zaś do Ciebie też napiszę. Pat­rz na mnie tak - i ja na Ciebie pat­rzeć będę. Myśl o mnie - i ja myślę o Tobie. Po­mimo - i dlatego. I po­tykaj się o mo­je spojrzenie. _______________________________________________ Bóg nas kocha nie dlatego, ze jesteśmy tak wartościowi, lecz jesteśmy tak wartościowi dlatego, że On nas kocha.