Każda kobieta kocha bardziej niż kocha mężczyzna, ale ze wstydu ukrywa miłosną mękę, choć ją uwielbia.


każda-kobieta-kocha-bardziej-ż-kocha-mężczyzna-ale-ze-wstydu-ukrywa-miłosną-mękę-choć-ją-uwielbia
nonnuskażdakobietakochabardziejniżmężczyznaalezewstyduukrywamiłosnąmękęchoćuwielbiakażda kobietakobieta kochakocha bardziejbardziej niżniż kochakocha mężczyznaale zeze wstyduwstydu ukrywaukrywa miłosnąmiłosną mękęchoć jąją uwielbiakażda kobieta kochakobieta kocha bardziejkocha bardziej niżbardziej niż kochaniż kocha mężczyznaale ze wstyduze wstydu ukrywawstydu ukrywa miłosnąukrywa miłosną mękęchoć ją uwielbiakażda kobieta kocha bardziejkobieta kocha bardziej niżkocha bardziej niż kochabardziej niż kocha mężczyznaale ze wstydu ukrywaze wstydu ukrywa miłosnąwstydu ukrywa miłosną mękękażda kobieta kocha bardziej niżkobieta kocha bardziej niż kochakocha bardziej niż kocha mężczyznaale ze wstydu ukrywa miłosnąze wstydu ukrywa miłosną mękę

Mężczyzna może być szczęśliwy z każdą kobietą, o ile tylko jej nie kocha. -Oscar Wilde
mężczyzna-może-być-szczęśliwy-z-każdą-kobietą-o-ile-tylko-jej-nie-kocha
Mężczyzna może być szczęśliwy z każdą kobietą pod warunkiem, że jej nie kocha. -Oscar Wilde
mężczyzna-może-być-szczęśliwy-z-każdą-kobietą-pod-warunkiem-że-jej-nie-kocha
Kobieta nie znosi zazdrosnego mężczyzny, którego nie kocha, ale wścieka się, gdy mężczyzna którego kocha nie jest zazdrosny. -Ninon De Lenclos
kobieta-nie-znosi-zazdrosnego-mężczyzny-którego-nie-kocha-ale-wścieka-ę-gdy-mężczyzna-którego-kocha-nie-jest-zazdrosny
Kobieta cierpi w miłości bardziej niż mężczyzna - ale umie to lepiej ukryć. -Eurypides
kobieta-cierpi-w-miłoś-bardziej-ż-mężczyzna-ale-umie-to-lepiej-ukryć
Między kobietą a mężczyzną jest wieczna walka, w której kobieta lubi być pokonana, ale nie upokorzona, wtedy go kocha. Zwyciężona i upokorzona nienawidzi i mści się. -Kazimierz Poświat
między-kobietą-a-mężczyzną-jest-wieczna-walka-w-której-kobieta-lubi-być-pokonana-ale-nie-upokorzona-wtedy-go-kocha-zwyciężona-i-upokorzona