Każda kobieta to fortepian - tylko trzeba umieć grać.


każda-kobieta-to-fortepian-tylko-trzeba-umieć-grać
gabriela zapolskakażdakobietatofortepiantylkotrzebaumiećgraćkażda kobietafortepiantylkotylko trzebatrzeba umiećumieć graćkobieta to fortepiantylko trzebatylko trzeba umiećtrzeba umieć graćkażda kobieta to fortepiankobieta to fortepiantylko trzeba umiećtylko trzeba umieć graćkażda kobieta to fortepiantylko trzeba umieć grać

Każda ko­bieta to for­te­pian – tyl­ko trze­ba umieć grać.Każda normalna kobieta pragnie wyjść za mąż i każda kobieta lubi być trochę tyranizowana.Tylko w złych powieściach ludzie są podzieleni na dwa obozy i nie stykają się ze sobą. A w rzeczywistości wszystko się tak przeplata! Jakimż trzeba być niepoprawnym zerem, żeby grać w życiu tylko jedną rolę, znaczyć zawsze jedno i to samo!W miłości, pomijając wszelkie nastroje duszy, kobieta jest swego rodzaju lirą, która temu tylko zdradza swe tajemnice, kto mistrzowsko umie na niej grać.Wierzyć znaczy nie tylko wznosić oczy do Boga i uwielbiać Go; trzeba jeszcze umieć patrzeć na ziemię ludzkimi oczami Chrystusa.Trzeba tylko umieć powiedzieć sobie, że wiele rzeczy nie musi się mieć. I niech to nie będzie wyrzeczenie, ani rezygnacja, tylko akt woli, uwalniający nas od hegemonii przedmiotów, którymi obarczyła nas cywilizacja.