Każda kobieta uważa się za niezastąpioną, choć sądzi, że sama mogłaby zastąpić bez trudu każdą inną.


każda-kobieta-uważa-ę-za-niezastąpioną-choć-sądzi-że-sama-mogłaby-zastąpić-bez-trudu-każdą-inną
pitigrillikażdakobietauważasięzaniezastąpionąchoćsądziżesamamogłabyzastąpićbeztrudukażdąinnąkażda kobietakobieta uważauważa sięsię zaza niezastąpionąchoć sądziże samasama mogłabymogłaby zastąpićzastąpić bezbez trudutrudu każdąkażdą innąkażda kobieta uważakobieta uważa sięuważa się zasię za niezastąpionąże sama mogłabysama mogłaby zastąpićmogłaby zastąpić bezzastąpić bez trudubez trudu każdątrudu każdą innąkażda kobieta uważa siękobieta uważa się zauważa się za niezastąpionąże sama mogłaby zastąpićsama mogłaby zastąpić bezmogłaby zastąpić bez truduzastąpić bez trudu każdąbez trudu każdą innąkażda kobieta uważa się zakobieta uważa się za niezastąpionąże sama mogłaby zastąpić bezsama mogłaby zastąpić bez trudumogłaby zastąpić bez trudu każdązastąpić bez trudu każdą inną

Każda ko­bieta uważa się za niezastąpioną, choć sądzi, że sa­ma mogłaby zastąpić bez tru­du każdą inną.Każda normalna kobieta pragnie wyjść za mąż i każda kobieta lubi być trochę tyranizowana.Każda śmierć staje się ofiarą, aby ożyli inni powołani do życia i do trudu w czasie, który Bóg im naznaczył.Ser­ce zbyt wiele pamięta. Każdą de­cyzję, każdą drogę... Każda z nich kręta... Niczym w pniu - spróchniała miłość wy­ryła pierścienie. Pier­wszy po­całunek i te nieśmiałe spojrzenie... Każdy dzień, tydzień, miesiąc czy pół roku. Już na zaw­sze ra­zem... Bez naj­mniej­sze­go, sa­mot­ne­go kroku.Każda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest straconaKażda chwila, która mogłaby być wykorzystana lepiej, jest stracona.