Każda krop­la prag­nie prze­lać kielich.


każda-krop­-prag­nie-prze­ć-kielich
andrzej coryellkażdakrop­laprag­nieprze­laćkielichkażda krop­lakrop­la prag­nieprag­nie prze­laćprze­lać kielichkażda krop­la prag­niekrop­la prag­nie prze­laćprag­nie prze­lać kielichkażda krop­la prag­nie prze­laćkrop­la prag­nie prze­lać kielichkażda krop­la prag­nie prze­lać kielich

błękit przecieka deszczem krop­la po krop­li łza­mi aniołów prze­moczo­na dusza  -Adnachiel
błękit-przecieka-deszczem-krop­-po krop­li-łza­mi-aniołów-prze­moczo­na-dusza 
Każda niena­wiść, każda pięść wy­ciągnięta prze­ciw bra­tu - jest przegraną. -Stefan Wyszyński
każda-niena­wiść-każda-pięść-wy­ągnię-prze­ciw-bra­- jest przegraną
Cza­sem trze­ba prze­lać i zimną krew. -Jacek Wejroch
cza­sem-trze­ba-prze­ć-i zimną-krew