Każda książka, jak głos podany przez radio, dociera tylko do tych, którzy mają tę samą długość fali.


każda-książka-jak-głos-podany-przez-radio-dociera-tylko-do-tych-którzy-mają-tę-samą-długość-fali
anonimkażdaksiążkajakgłospodanyprzezradiodocieratylkodotychktórzymająsamądługośćfalikażda książkajak głosgłos podanypodany przezprzez radiodociera tylkotylko dodo tychktórzy mająmają tętę samąsamą długośćdługość falijak głos podanygłos podany przezpodany przez radiodociera tylko dotylko do tychktórzy mają tęmają tę samątę samą długośćsamą długość falijak głos podany przezgłos podany przez radiodociera tylko do tychktórzy mają tę samąmają tę samą długośćtę samą długość falijak głos podany przez radioktórzy mają tę samą długośćmają tę samą długość fali

Bóg wysłuchuje tych, którzy błagają o łaskę zapomnienia dla nienawiści, lecz głuchy jest na głos tych, którzy pragną uciec przed miłością. . .Ludzie, którzy mają dużo czasu spędzają go najchętniej u tych, którzy go nie mają.mężczyźni dzielą się na trzy grupy. tych, którzy mają już ko­biety i tych, którzy ko­biet nie chcą mieć. no i trze­cia gru­pa, wiado­mo, za niskich.Wszyscy, i kobiety, i mężczyźni, mają dwie twarze. Jedną widać na zewnątrz, drugą mamy w sobie. Są jednak tacy, którzy mają tylko urodę zewnętrzną. Są i tacy, którzy mają piękne tylko wnętrze. Wewnętrzna twarz opiera się działaniu czasu, zewnętrzna nie. Każdy niech wybiera to, co bardziej mu odpowiada.Został - mówiła z dumą zimą trzydziestego dziewiątego roku, gdy tylu jego kolegów z harcerstwa ruszyło w Karpaty, dalej przez Rumunię na Zachód. Nie ruszył się nie tylko dlatego, że zostałaby sama; został, bo widział przygodową pozę tych, którzy szli, bo rozumiał, że tu będzie trudniej i Wolność to tylko jeszcze jedno słowo dla tych, którzy nie mają już nic do stracenia.