Każda młodość śpiewa, nie zajmując się analizą słów.


każda-młodość-śpiewa-nie-zajmując-ę-analizą-słów
zofia kucównakażdamłodośćśpiewaniezajmującsięanaliząsłówkażda młodośćmłodość śpiewanie zajmujączajmując sięsię analiząanalizą słówkażda młodość śpiewanie zajmując sięzajmując się analiząsię analizą słównie zajmując się analizązajmując się analizą słównie zajmując się analizą słów

Analiza uryny może wykryć chorobę jednostki, analiza urny-chorobę całego społeczeństwa.Nadzieja ma skrzydła, przysiada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nigdy nie ustaje, a jej najsłodsze dźwięki słychać nawet podczas wichury.Nadzieja ma skrzydła, przy­siada w duszy i śpiewa pieśń bez słów, która nig­dy nie us­ta­je, a jej najsłod­sze dźwięki słychać na­wet pod­czas wichury.Mężczyzna, jak skowronek, śpiewa w blasku słońca. Kobieta, jak słowik, śpiewa w cieniu.Jednym starzeje się wprzód serce, drugim duch, bywają zresztą i zgrzybiali młodzieńcy, lecz późna młodość czyni długą młodość.Młodość, młodość! Oto jest złoto, za które można kupić kobietę.