Każda metoda przegrania życia jest dobra - tylko nierozsądny optymizm każe uznawać naszą za lepszą.


każda-metoda-przegrania-życia-jest-dobra-tylko-nierozsądny-optymizm-każe-uznawać-naszą-za-lepszą
anna krzyżanowskakażdametodaprzegraniażyciajestdobratylkonierozsądnyoptymizmkażeuznawaćnaszązalepsząkażda metodametoda przegraniaprzegrania życiażycia jestjest dobradobratylkotylko nierozsądnynierozsądny optymizmoptymizm każekaże uznawaćuznawać nasząnaszą zaza lepsząkażda metoda przegraniametoda przegrania życiaprzegrania życia jestżycia jest dobrajest dobratylko nierozsądnytylko nierozsądny optymizmnierozsądny optymizm każeoptymizm każe uznawaćkaże uznawać nasząuznawać naszą zanaszą za lepsząkażda metoda przegrania życiametoda przegrania życia jestprzegrania życia jest dobrażycia jest dobratylko nierozsądny optymizmtylko nierozsądny optymizm każenierozsądny optymizm każe uznawaćoptymizm każe uznawać nasząkaże uznawać naszą zauznawać naszą za lepsząkażda metoda przegrania życia jestmetoda przegrania życia jest dobraprzegrania życia jest dobratylko nierozsądny optymizm każetylko nierozsądny optymizm każe uznawaćnierozsądny optymizm każe uznawać nasząoptymizm każe uznawać naszą zakaże uznawać naszą za lepszą

Nie ma zdrowej racji w żądaniu, by uznawać wolę księcia za świętą i nie uznawać zarazem świętości prawa. -Montesquieu
nie-zdrowej-racji-w-żądaniu-by-uznawać-wolę-księcia-za-świętą-i-nie-uznawać-zarazem-świętoś-prawa
Odwaga jest dobra, lecz wytrwałość lepsza. -Theodor Fontane
odwaga-jest-dobra-lecz-wytrwałość-lepsza
Bojkot to dobra rzecz. Strajk jeszcze lepsza. -Andre Malraux
bojkot-to-dobra-rzecz-strajk-jeszcze-lepsza
Każda ścieżka może być dobra; tylko musi być wynikiem konkretnej decyzji -Albert Espinosa
każda-ścieżka-może-być-dobra-tylko-musi-być-wynikiem-konkretnej-decyzji