Każda miłość jest zapomnieniem. Każda miłostka - rekonstrukcją pamięciową.


każda-miłość-jest-zapomnieniem-każda-miłostka-rekonstrukcją-pamięciową
horacy safrinkażdamiłośćjestzapomnieniemmiłostkarekonstrukcjąpamięciowąkażda miłośćmiłość jestjest zapomnieniemkażda miłostkamiłostkarekonstrukcjąrekonstrukcją pamięciowąkażda miłość jestmiłość jest zapomnieniemkażda miłostkarekonstrukcją pamięciowąkażda miłość jest zapomnieniem

Ser­ce zbyt wiele pamięta. Każdą de­cyzję, każdą drogę... Każda z nich kręta... Niczym w pniu - spróchniała miłość wy­ryła pierścienie. Pier­wszy po­całunek i te nieśmiałe spojrzenie... Każdy dzień, tydzień, miesiąc czy pół roku. Już na zaw­sze ra­zem... Bez naj­mniej­sze­go, sa­mot­ne­go kroku.Każda niena­wiść, każda pięść wy­ciągnięta prze­ciw bra­tu - jest przegraną.Każda z nas jest czyjąś była dziew­czyną, ale nie każda pot­ra­fi znieść to z honorem...Każda ko­bieta uważa się za niezastąpioną, choć sądzi, że sa­ma mogłaby zastąpić bez tru­du każdą inną.Każda kobieta uważa się za niezastąpioną, choć sądzi, że sama mogłaby zastąpić bez trudu każdą inną.