Każda miłość trwa tak długo, na ile zasługuje.


każda-miłość-trwa-tak-długo-na ile-zasługuje
brigitte bardotkażdamiłośćtrwatakdługona ilezasługujekażda miłośćmiłość trwatrwa taktak długona ile zasługujekażda miłość trwamiłość trwa taktrwa tak długokażda miłość trwa takmiłość trwa tak długokażda miłość trwa tak długo

Każda miłość trwa tak długo, na ile zasługuje.Jak długo trwa sen, tak długo nie jest on snem.Miłość jest cudowna. Ale u jednego z dwojga zawsze trwa za długo.Piek­no trwa tak długo, jak długo trwają nasze praw­dzi­we wzrusze­nia. Jeśli są nie praw­dzi­we stają się tyl­ko kurzem, który lek­ki pod­much wiat­ru może zdmuchnąć Miłość to pro­ces. Roz­wi­ja się długo, trwa krótko i nad­spodziewa­nie szyb­ko ustaje.Ko­bieta ma ty­le lat, na ile zasługuje.