Każda nieuchronna zmiana jest tak głęboka, jak rana w duszy.


każda-nieuchronna-zmiana-jest-tak-głęboka-jak-rana-w-duszy
jonathan carrollkażdanieuchronnazmianajesttakgłębokajakranaduszykażda nieuchronnanieuchronna zmianazmiana jestjest taktak głębokajak ranarana ww duszykażda nieuchronna zmiananieuchronna zmiana jestzmiana jest takjest tak głębokajak rana wrana w duszykażda nieuchronna zmiana jestnieuchronna zmiana jest takzmiana jest tak głębokajak rana w duszykażda nieuchronna zmiana jest taknieuchronna zmiana jest tak głęboka

Zawiść jest raną duszy.Jak tu się uczyć? Gdy głowa pełna. Pełna Jego. Je­go ser­ca. Je­go duszy. Je­go głosu. Każda mina, Każdy śmiech. Wszys­tko słychać tak jak jest. Tak jak było i odeszło. Nie powróci. Je­mu przeszło. Bo­li serce. Bo­li dusza. Ko­niec tego! Sta­je, pat­rzy w dzi­ki mrok. Je­den krok, Je­den skok. W uszach wiatr. Nag­le trzask. Ja­kiś krzyk, Os­tatni krzyk. Po­tem cisza. Ciem­ność głucha. Nie ma nic. Wy­zionęła ducha..Zasadę, na mocy której każda zmiana, jeśli jest korzystna, zostaje zachowana, nazwałem Prawie każdy w życiu ma takie okresy, kiedy żyje tak jak powinien, w pełnej harmonii duszy i ciała; ale przeżyć tak całe życie, to nie jest łatwo.Każda kobieta jest jak Bóg, dlatego tak mnie odpycha od religii.