Każda normalna kobieta pragnie wyjść za mąż i każda kobieta lubi być trochę tyranizowana.


każda-normalna-kobieta-pragnie-wyjść-za-mąż-i-każda-kobieta-lubi-być-trochę-tyranizowana
luise rinserkażdanormalnakobietapragniewyjśćzamążkażdalubibyćtrochętyranizowanakażda normalnanormalna kobietakobieta pragniepragnie wyjśćwyjść zaza mążi każdakażda kobietakobieta lubilubi byćbyć trochętrochę tyranizowanakażda normalna kobietanormalna kobieta pragniekobieta pragnie wyjśćpragnie wyjść zawyjść za mążza mąż imąż i każdai każda kobietakażda kobieta lubikobieta lubi byćlubi być trochębyć trochę tyranizowanakażda normalna kobieta pragnienormalna kobieta pragnie wyjśćkobieta pragnie wyjść zapragnie wyjść za mążwyjść za mąż iza mąż i każdamąż i każda kobietai każda kobieta lubikażda kobieta lubi byćkobieta lubi być trochęlubi być trochę tyranizowanakażda normalna kobieta pragnie wyjśćnormalna kobieta pragnie wyjść zakobieta pragnie wyjść za mążpragnie wyjść za mąż iwyjść za mąż i każdaza mąż i każda kobietamąż i każda kobieta lubii każda kobieta lubi byćkażda kobieta lubi być trochękobieta lubi być trochę tyranizowana

Jeśli kobieta pragnie wyjść za mąż, to przede wszystkim dlatego, by miała komu urządzać sceny.Każda kobieta uważa się za niezastąpioną, choć sądzi, że sama mogłaby zastąpić bez trudu każdą inną.Mężczyzna może być szczęśliwy z każdą kobietą pod warunkiem, że jej nie kocha.Mężczyzna może być szczęśliwy z każdą kobietą, o ile tylko jej nie kocha.Między kobietą a mężczyzną jest wieczna walka, w której kobieta lubi być pokonana, ale nie upokorzona, wtedy go kocha. Zwyciężona i upokorzona nienawidzi i mści się.Mężczyzna żeni się, bo się zakochał. Kobieta zakochała się, bo chce wyjść za mąż.