Każda praw­da ma dwie stro­ny: moją i twoją.


każda-praw­da- dwie-stro­ny-moją-i twoją
jason evangelukażdapraw­dama dwiestro­nymojąi twojąkażda praw­dapraw­da ma dwiema dwie stro­nymoją i twojąkażda praw­da ma dwiepraw­da ma dwie stro­nykażda praw­da ma dwie stro­ny

Każda prawda ma dwie strony: moją i twoją.Ja twoją, a ty  moją pod­porą jesteś. Potęga więzi. Krys­ty­na Sz. 05.03.2015r.Ak­ceptac­ja śmier­ci i pro­test prze­ciw niej: dwie nieusu­wal­ne stro­ny nasze­go życia.Nie szarpać się, nie buntować, nie sprzeciwiać losowi - jest postawą słuszną i racjonalną. Krótkie kategoryczne Bóg tak chceJeśli pierwszy raz mnie oszukasz, wina twoja. Za drugim razem moja będzie.Chodź ze mną przez ot­warte drzwi, trzy­maj moc­no moją rękę- jes­tem Twoja.