Każda prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek.


każda-prawdziwa-miłość-musi-mieć-swój-wielki-piątek
stefan wyszyński kardkażdaprawdziwamiłośćmusimiećswójwielkipiątekkażda prawdziwaprawdziwa miłośćmiłość musimusi miećmieć swójswój wielkiwielki piątekkażda prawdziwa miłośćprawdziwa miłość musimiłość musi miećmusi mieć swójmieć swój wielkiswój wielki piątekkażda prawdziwa miłość musiprawdziwa miłość musi miećmiłość musi mieć swójmusi mieć swój wielkimieć swój wielki piątekkażda prawdziwa miłość musi miećprawdziwa miłość musi mieć swójmiłość musi mieć swój wielkimusi mieć swój wielki piątek

Każda praw­dzi­wa miłość mu­si mieć swój Wiel­ki Piątek.Kto chce ogrzać świat, musi mieć w sobie wielki ogień.Człowiek prawdziwie wielki jest tak wielki, że musi się ugiąć przechodząc przez bramę śmierci.Los Jakże jest ważne zdać sobie sprawę, że miłość, aby była prawdziwa, musi boleć.Miłość końca mieć nie musi.