Każda rewolucja, nawet jeśli staje się następnie niesprawiedliwa, kryje w sobie słuszną zasadę, która kieruje jej pierwszymi krokami.


każda-rewolucja-nawet-śli-staje-ę-następnie-niesprawiedliwa-kryje-w-sobie-słuszną-zasadę-która-kieruje-jej-pierwszymi-krokami
rosalina lisboa coelhokażdarewolucjanawetjeślistajesięnastępnieniesprawiedliwakryjesobiesłusznązasadęktórakierujejejpierwszymikrokamikażda rewolucjanawet jeślijeśli stajestaje sięsię następnienastępnie niesprawiedliwakryje ww sobiesobie słusznąsłuszną zasadęktóra kierujekieruje jejjej pierwszymipierwszymi krokaminawet jeśli stajejeśli staje sięstaje się następniesię następnie niesprawiedliwakryje w sobiew sobie słusznąsobie słuszną zasadęktóra kieruje jejkieruje jej pierwszymijej pierwszymi krokaminawet jeśli staje sięjeśli staje się następniestaje się następnie niesprawiedliwakryje w sobie słusznąw sobie słuszną zasadęktóra kieruje jej pierwszymikieruje jej pierwszymi krokaminawet jeśli staje się następniejeśli staje się następnie niesprawiedliwakryje w sobie słuszną zasadęktóra kieruje jej pierwszymi krokami

Zasadę, na mocy której każda zmiana, jeśli jest korzystna, zostaje zachowana, nazwałem Moralność musi być ta sama w stosunku do wszystkich, w przeciwnym razie staje się niesprawiedliwa, a więc niemoralna.Nie czuj się nigdy bezpieczny u boku kobiety którą kochasz, ponieważ natura kobieca kryje w sobie więcej niebezpieczeństw niż ci się wydaje.Jeśli jest wspa­niała, nie będzie łat­wa, jeśli jest łat­wa, nie będzie wspa­niała, Jeśli jest te­go war­ta, nie pod­dasz się, jeśli się pod­dasz, nie jes­teś jej wart. Praw­da jest ta­ka, że każda oso­ba cię skrzyw­dzi, dla­tego mu­sisz zna­leźć taką która jest war­ta cierpienia.Najgroźniejsze jest zepsucie tajemne; zepsucie, które się kryje, które udaje porządek, które przybiera kształt zasady, które kieruje się tam, dokąd na pozór wcale nie zmierza.Miłość jest mgłą, która wytwarza się w głowie, jeśli owa opada na dół - na serce - następuje pogoda życia; jeśli staje w głowie - pada deszcz łez.