Każda rodzina tai w sobie swoiste niezadowolenie, które zmusza do ucieczki każdego jej członka, dopóki posiada on jakąkolwiek siłę żywotną.


każda-rodzina-tai-w-sobie-swoiste-niezadowolenie-które-zmusza-do-ucieczki-każdego-jej-członka-dopóki-posiada-on-jakąkolwiek-łę-żywotną
paul ambroise valerykażdarodzinataisobieswoisteniezadowoleniektórezmuszadoucieczkikażdegojejczłonkadopókiposiadaonjakąkolwieksiłężywotnąkażda rodzinarodzina taitai ww sobiesobie swoisteswoiste niezadowoleniektóre zmuszazmusza dodo ucieczkiucieczki każdegokażdego jejjej członkadopóki posiadaposiada onon jakąkolwiekjakąkolwiek siłęsiłę żywotnąkażda rodzina tairodzina tai wtai w sobiew sobie swoistesobie swoiste niezadowoleniektóre zmusza dozmusza do ucieczkido ucieczki każdegoucieczki każdego jejkażdego jej członkadopóki posiada onposiada on jakąkolwiekon jakąkolwiek siłęjakąkolwiek siłę żywotnąkażda rodzina tai wrodzina tai w sobietai w sobie swoistew sobie swoiste niezadowoleniektóre zmusza do ucieczkizmusza do ucieczki każdegodo ucieczki każdego jejucieczki każdego jej członkadopóki posiada on jakąkolwiekposiada on jakąkolwiek siłęon jakąkolwiek siłę żywotnąkażda rodzina tai w sobierodzina tai w sobie swoistetai w sobie swoiste niezadowoleniektóre zmusza do ucieczki każdegozmusza do ucieczki każdego jejdo ucieczki każdego jej członkadopóki posiada on jakąkolwiek siłęposiada on jakąkolwiek siłę żywotną

Każda rodzi­na tai w so­bie swois­te nieza­dowo­lenie, które zmusza do ucie­czki każde­go jej człon­ka, dopóki po­siada on jakąkol­wiek siłę żywotną. -Paul Ambroise Valéry
każda-rodzi­na-tai-w so­bie-swois­te-nieza­dowo­lenie-które-zmusza-do ucie­czki-każde­go-jej-człon­ka-dopóki-po­siada
Niezadowolenie z siebie to podstawa każdego prawdziwego talentu. -Antoni Czechow
niezadowolenie-z-siebie-to-podstawa-każdego-prawdziwego-talentu
Niezadowolenie jest jedną z zasadniczych cech każdego prawdziwego talentu. -Anton Czechow
niezadowolenie-jest-jedną-z-zasadniczych-cech-każdego-prawdziwego-talentu
Jakakolwiek byłaby szczęśliwa w małżeństwie, zawsze miłym jej będzie odkrycie, że istnieje jakiś sympatyczny mężczyzna, który życzyłby sobie, żeby była wolna. -Henry Louis Mencken
jakakolwiek-byłaby-szczęśliwa-w-łżeństwie-zawsze-miłym-jej-będzie-odkrycie-że-istnieje-jakiś-sympatyczny-mężczyzna-który-życzyłby-sobie
Jakąkolwiek obierzecie sobie karierę, postawcie sobie w niej cel wzniosły. -Anonim
jakąkolwiek-obierzecie-sobie-karierę-postawcie-sobie-w-niej-cel-wzniosły
Rodzina jest w życiu oparciem, czymś co chroni, co daje siłę. -Zofia Loren
rodzina-jest-w-życiu-oparciem-czymś-co-chroni-co-daje-łę