Każda rzecz jest dob­ra w swoim czasie.


każda-rzecz-jest dob­ra-w swoim-czasie
sofokleskażdarzeczjest dob­raw swoimczasiekażda rzeczrzecz jest dob­rajest dob­ra w swoimw swoim czasiekażda rzecz jest dob­rarzecz jest dob­ra w swoimjest dob­ra w swoim czasiekażda rzecz jest dob­ra w swoimrzecz jest dob­ra w swoim czasiekażda rzecz jest dob­ra w swoim czasie

Każda rzecz jest dobra w swoim czasie.Złota za­sada egoisty: Wszys­tko w swoim czasie.Każda pra­ca jest dob­ra, o ile jest dob­rze wykonywana.Miłość zwycięży w swoim czasie, wtedy gdy ustanie już ludzki spór o Niebo.Każda rzecz ma dwie strony i tylko o to chodzi, po której jest się samemu.Każda rzecz, która uda­je inną, by tym sa­mym wy­wołać uczu­cia, jest kiczem.