Każda rzecz jest dobra w swoim czasie.


każda-rzecz-jest-dobra-w-swoim-czasie
sofokleskażdarzeczjestdobraswoimczasiekażda rzeczrzecz jestjest dobradobra ww swoimswoim czasiekażda rzecz jestrzecz jest dobrajest dobra wdobra w swoimw swoim czasiekażda rzecz jest dobrarzecz jest dobra wjest dobra w swoimdobra w swoim czasiekażda rzecz jest dobra wrzecz jest dobra w swoimjest dobra w swoim czasie

Każda rzecz jest dob­ra w swoim czasie.Złota za­sada egoisty: Wszys­tko w swoim czasie.Każda dobra poezja jest spontanicznym wybuchem głębokich uczuć.Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana.Miłość zwycięży w swoim czasie, wtedy gdy ustanie już ludzki spór o Niebo.Wszelka przyjemność jest dobra, ale nie każda jest godna wyboru.