Każda rzecz jest dobra w swoim czasie.


każda-rzecz-jest-dobra-w-swoim-czasie
sofokleskażdarzeczjestdobraswoimczasiekażda rzeczrzecz jestjest dobradobra ww swoimswoim czasiekażda rzecz jestrzecz jest dobrajest dobra wdobra w swoimw swoim czasiekażda rzecz jest dobrarzecz jest dobra wjest dobra w swoimdobra w swoim czasiekażda rzecz jest dobra wrzecz jest dobra w swoimjest dobra w swoim czasie

Każda rzecz jest dob­ra w swoim czasie. -Sofokles
każda-rzecz-jest dob­ra-w swoim-czasie
Złota za­sada egoisty: Wszys­tko w swoim czasie. -marchand de sommeil
złota-za­sada-egoisty-wszys­tko-w swoim-czasie
Każda dobra poezja jest spontanicznym wybuchem głębokich uczuć. -William Wordsworth
każda-dobra-poezja-jest-spontanicznym-wybuchem-głębokich-uczuć
Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana. -Albert Einstein
każda-praca-jest-dobra-o-ile-jest-dobrze-wykonywana
Miłość zwycięży w swoim czasie, wtedy gdy ustanie już ludzki spór o Niebo. -Paulo Coelho
miłość-zwycięży-w-swoim-czasie-wtedy-gdy-ustanie-już-ludzki-spór-o-niebo
Wszelka przyjemność jest dobra, ale nie każda jest godna wyboru. -Epikur
wszelka-przyjemność-jest-dobra-ale-nie-każda-jest-godna-wyboru