Każda sztuka ma swój surowiec, z którego jest zrobiona. Surowcem muzyki jest cisza...


każda-sztuka-swój-surowiec-z-którego-jest-zrobiona-surowcem-muzyki-jest-cisza
anna kamieńskakażdasztukaswójsurowiecktóregojestzrobionasurowcemmuzykiciszakażda sztukasztuka mama swójswój surowiecz któregoktórego jestjest zrobionasurowcem muzykimuzyki jestjest ciszakażda sztuka masztuka ma swójma swój surowiecz którego jestktórego jest zrobionasurowcem muzyki jestmuzyki jest ciszakażda sztuka ma swójsztuka ma swój surowiecz którego jest zrobionasurowcem muzyki jest ciszakażda sztuka ma swój surowiec

Od muzyki piękniejsza jest tylko cisza. -Paul Claudel
od-muzyki-piękniejsza-jest-tylko-cisza
Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem. -Marcel Proust
sztuka-jest-czymś-różnym-od-moralnoś-ale-każda-wielka-sztuka-jest-swoim-własnym-morałem
Sztuka kochania jest sztuką co do joty, i jak każda inna dziedzina sztuki ma swoje mniejsze i większe talenty i swych geniuszy. -Franciszek Salda
sztuka-kochania-jest-sztuką-co-do-joty-i-jak-każda-inna-dziedzina-sztuki-swoje-mniejsze-i-większe-talenty-i-swych-geniuszy
Od muzyki piękniejsza tylko cisza. -Paul Claudel
od-muzyki-piękniejsza-tylko-cisza
Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
Każda sztuka jest bezużyteczna. -Oscar Wilde
każda-sztuka-jest-bezużyteczna