Każda walka zawsze boli.


każda-walka-zawsze-boli
mahatma gandhikażdawalkazawszebolikażda walkawalka zawszezawsze bolikażda walka zawszewalka zawsze bolikażda walka zawsze boli

Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem. -Stefan Żeromski
walka-z-miłośą-to-walka-niemal-z-życiem-bo-miłość-jest-życia-rdzeniem
Walka bez wiary w zwycięstwo jest jedyną walką czystą: bez premii i łapówki. -Stefan Kisielewski
walka-bez-wiary-w-zwycięstwo-jest-jedyną-walką-czystą-bez-premii-i-łapówki
Walka człowieka przeciw władzy jest walką pamięci przeciw zapomnieniu. -Milian Kundera
walka-człowieka-przeciw-władzy-jest-walką-pamię-przeciw-zapomnieniu
Każda radość, którą niesiemy innym, zawsze do nas powróci -Zenta Maurina
każda-radość-którą-niesiemy-innym-zawsze-do-nas-powró