Każda ziemska istota, cokolwiek by czyniła odgrywa zawsze główną role w dziejach świata. Oczywiście nic o tym nie wiedząc.


każda-ziemska-istota-cokolwiek-by-czyniła-odgrywa-zawsze-główną-role-w-dziejach-świata-oczywiście-nic-o-tym-nie-wiedząc
paulo coelhokażdaziemskaistotacokolwiekbyczyniłaodgrywazawszegłównąroledziejachświataoczywiścienictymniewiedząckażda ziemskaziemska istotacokolwiek byby czyniłaczyniła odgrywaodgrywa zawszezawsze głównągłówną rolerole ww dziejachdziejach świataoczywiście nicnic oo tymtym nienie wiedząckażda ziemska istotacokolwiek by czyniłaby czyniła odgrywaczyniła odgrywa zawszeodgrywa zawsze głównązawsze główną roległówną role wrole w dziejachw dziejach świataoczywiście nic onic o tymo tym nietym nie wiedząccokolwiek by czyniła odgrywaby czyniła odgrywa zawszeczyniła odgrywa zawsze głównąodgrywa zawsze główną rolezawsze główną role wgłówną role w dziejachrole w dziejach świataoczywiście nic o tymnic o tym nieo tym nie wiedząccokolwiek by czyniła odgrywa zawszeby czyniła odgrywa zawsze głównączyniła odgrywa zawsze główną roleodgrywa zawsze główną role wzawsze główną role w dziejachgłówną role w dziejach świataoczywiście nic o tym nienic o tym nie wiedząc

Interes przemawia wszystkimi językami i odgrywa wszystkie role, nawet rolę bezinteresowności. -Francois de la Rochefoucauld
interes-przemawia-wszystkimi-językami-i-odgrywa-wszystkie-role-nawet-rolę-bezinteresownoś
baj­ka-ągle-trwa-a w niej-główną-rolę-życie-gra-~setus~ 
Jesteśmy tym, czym są role, jakie odgrywamy, więc powinniśmy starannie dobierać role. -Kurt Jr. Vonnegut
jesteśmy-tym-czym-są-role-jakie-odgrywamy-więc-powinniśmy-starannie-dobierać-role
. . . i oczywiście guzik dla biedaków, bo tym będą zawsze tak dokopywać, że w dniu, kiedy g. .no nabierze wartości, biedacy urodzą się bez d. .y. -Gabriel Garcia Marquez
i-oczywiście-guzik-dla-biedaków-bo-tym-będą-zawsze-tak-dokopywać-że-w-dniu-kiedy-g-no-nabierze-wartoś-biedacy-urodzą-ę-bez-d-y
Była sobie krynolina wcale miłym urządzeniem. A przy tym, nadając kobiecie pozór niezdobytej fortecy - tym bardziej upragnionym czyniła jej zdobycie. -Felicja Stendingowa
była-sobie-krynolina-wcale-miłym-urządzeniem-a-przy-tym-nadając-kobiecie-pozór-niezdobytej-fortecy-tym-bardziej-upragnionym-czyniła-jej