Każde życie jest przeprawą przez rzekę, a człowiek dobija do drugiego brzegu lub tonie w czasie przeprawy.


każde-życie-jest-przeprawą-przez-rzekę-a-człowiek-dobija-do-drugiego-brzegu-lub-tonie-w-czasie-przeprawy
john galsworthykażdeżyciejestprzeprawąprzezrzekęczłowiekdobijadodrugiegobrzegulubtonieczasieprzeprawykażde życieżycie jestjest przeprawąprzeprawą przezprzez rzekęczłowiek dobijadobija dodo drugiegodrugiego brzegubrzegu lublub tonietonie ww czasieczasie przeprawykażde życie jestżycie jest przeprawąjest przeprawą przezprzeprawą przez rzekęa człowiek dobijaczłowiek dobija dodobija do drugiegodo drugiego brzegudrugiego brzegu lubbrzegu lub tonielub tonie wtonie w czasiew czasie przeprawykażde życie jest przeprawążycie jest przeprawą przezjest przeprawą przez rzekęa człowiek dobija doczłowiek dobija do drugiegodobija do drugiego brzegudo drugiego brzegu lubdrugiego brzegu lub toniebrzegu lub tonie wlub tonie w czasietonie w czasie przeprawykażde życie jest przeprawą przezżycie jest przeprawą przez rzekęa człowiek dobija do drugiegoczłowiek dobija do drugiego brzegudobija do drugiego brzegu lubdo drugiego brzegu lub toniedrugiego brzegu lub tonie wbrzegu lub tonie w czasielub tonie w czasie przeprawy

Muzvka jest jak morze: stoimy na jednym brzegu i widzimy dal, ale drugiego brzegu dojrzeć nie podobna. -Henryk Sienkiewicz
muzvka-jest-jak-morze-stoimy-na-jednym-brzegu-i-widzimy-dal-ale-drugiego-brzegu-dojrzeć-nie-podobna
Długi most miłości do Boga idzie do brzegu wieczności tylko przez kolejne, najbliższe filary, przez miłość bliźniego. -Bernard Haring
długi-most-miłoś-do-boga-idzie-do-brzegu-wiecznoś-tylko-przez-kolejne-najbliższe-filary-przez-miłość-bliźniego
Wciąż jeszcze przechodzą brodem przez rzekę odważnie, gdy już most jest gdzieś zbudowany. -Karol Irzykowski
wciąż-jeszcze-przechodzą-brodem-przez-rzekę-odważnie-gdy-już-most-jest-gdzieś-zbudowany
Wszyscy ludzie przechodzą przez życie jak aktorzy na scenie, mniej lub więcej ucharakteryzowani przez reżyserię społeczną. -Aleksander Świętochowski
wszyscy-ludzie-przechodzą-przez-życie-jak-aktorzy-na-scenie-mniej-lub-więcej-ucharakteryzowani-przez-reżyserię-społeczną
Wszyscy mężczyźni przechodzą przez życie jak aktorzy na scenie, mniej lub więcej ucharakteryzowani przez reżyserię społeczną. -Aleksander Świętochowski
wszyscy-mężczyź-przechodzą-przez-życie-jak-aktorzy-na-scenie-mniej-lub-więcej-ucharakteryzowani-przez-reżyserię-społeczną
Życie towarzyskie byłoby urocze, gdyby jeden człowiek choć cokolwiek obchodził drugiego. -Chamfort
Życie-towarzyskie-byłoby-urocze-gdyby-jeden-człowiek-choć-cokolwiek-obchodził-drugiego