Każde życie sta­nowi dla każde­go całe 100%.


każde-życie-sta­nowi-dla-każde­go-całe-100%
hanna krallkażdeżyciesta­nowidlakażde­gocałe100każde życieżycie sta­nowista­nowi dladla każde­gokażde­go całecałe 100każde życie sta­nowiżycie sta­nowi dlasta­nowi dla każde­godla każde­go całekażde­go całe 100każde życie sta­nowi dlażycie sta­nowi dla każde­gosta­nowi dla każde­go całedla każde­go całe 100każde życie sta­nowi dla każde­gożycie sta­nowi dla każde­go całesta­nowi dla każde­go całe 100

Ko­bieta sta­nowi niebez­pie­czeństwo dla każde­go raju.Nig­dy się nie zniechęcam, po­nieważ każde od­rzu­cenie niewłaści­wej próby sta­nowi ko­lej­ny krok naprzód.War­to służyć każde­mu człowieko­wi i dla każde­go war­to się poświęcić.Mo­ral­ność i przyzwoitość trzy­mają nas jeszcze na smyczach. Każde ma włas­ne dro­gi, każde ma in­ne życie. Co będzie, gdy się zerwiemy, z tych pęt, w zaw­rotnym pędzie? Szu­kać Ciebie nie muszę, Ty mnie od­naj­dziesz wszędzie...Odmienny obraz każde widzi oko i każde ucho inny słyszy śpiew, a każde serce, gdy wejrzeć głęboko, ukaże własną sromotę i grzech. Diabły ukryte pod ludzkim przebraniem na koniec piekieł zasiedlą podziemia, lecz dobroć, przyjaźń i miłość powstanie z dna serca biednego stworzenia.każde słowa każde myśli przyb­liżają nas do poz­na­nia siebie nawzajem