Każde dzieło nie oparte na miłości zawiera w sobie zalążek śmierci.


każde-dzieło-nie-oparte-na-miłoś-zawiera-w-sobie-zalążek-śmierci
johann heinrich pestalozzikażdedziełonieopartenamiłościzawierasobiezalążekśmiercikażde dziełodzieło nienie oparteoparte nana miłościmiłości zawierazawiera ww sobiesobie zalążekzalążek śmiercikażde dzieło niedzieło nie opartenie oparte naoparte na miłościna miłości zawieramiłości zawiera wzawiera w sobiew sobie zalążeksobie zalążek śmiercikażde dzieło nie opartedzieło nie oparte nanie oparte na miłościoparte na miłości zawierana miłości zawiera wmiłości zawiera w sobiezawiera w sobie zalążekw sobie zalążek śmiercikażde dzieło nie oparte nadzieło nie oparte na miłościnie oparte na miłości zawieraoparte na miłości zawiera wna miłości zawiera w sobiemiłości zawiera w sobie zalążekzawiera w sobie zalążek śmierci

Każde doskonałe dzieło sztuki jest moralnym postępem ludzkości. -Ludwik Van Beethoven
każde-doskonałe-dzieło-sztuki-jest-moralnym-postępem-ludzkoś
Każde dos­ko­nałe dzieło sztu­ki jest mo­ral­nym postępem ludzkości. -Ludwig van Beethoven
każde-­ko­nałe-dzieło-sztu­ki-jest mo­ral­nym-postępem-ludzkoś
Jeżeli uważasz, że cały świat jest zły, przypomnij, że zawiera on w sobie także ludzi podobnych tobie. -Indira Gandhi
jeżeli-uważasz-że-cały-świat-jest-zły-przypomnij-że-zawiera-on-w-sobie-także-ludzi-podobnych-tobie
Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz, zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię -Johann Wolfgang Goethe
cokolwiek-zamierzasz-zrobić-o-czymkolwiek-marzysz-zacznij-działać-Śmiałość-zawiera-w-sobie-geniusz-łę-i-magię
Prawda zawiera się nie w myśleniu i wiedzy jako takiej, prawda zawiera się w całości ludzkiego życia i istoty. -Ludwig Andreas Feuerbach
prawda-zawiera-ę-nie-w-myśleniu-i-wiedzy-jako-takiej-prawda-zawiera-ę-w-całoś-ludzkiego-życia-i-istoty
Matematyka zawiera w sobie nie tylko prawdę, ale i najwyższe piękno - piękno chłodne i surowe, podobne do piękna rzeźby. -Bertrand Russell
matematyka-zawiera-w-sobie-nie-tylko-prawdę-ale-i-najwyższe-piękno-piękno-chłodne-i-surowe-podobne-do-piękna-rzeźby