Każde kłamstwo ma kompleks prawdy.


każde-kłamstwo-kompleks-prawdy
lech nawrockikażdekłamstwokompleksprawdykażde kłamstwokłamstwo mama komplekskompleks prawdykażde kłamstwo makłamstwo ma kompleksma kompleks prawdykażde kłamstwo ma komplekskłamstwo ma kompleks prawdykażde kłamstwo ma kompleks prawdy

Jesteśmy w stanie przełknąć każde kłamstwo, jakim nas karmią, ale prawdy zażywamy w małych dawkach, bo bywa gorzka.Pół prawdy to małe kłamstwo.Kłamstwo a niemówienie prawdy to dwie różne rzeczy.Kłamstwo jest racjonalniejsze od prawdy - nie każe się domyślać.Marne jest życie ludzi, którzy kłamstwo wyżej stawiają od prawdy.Niezawodną oznaką prawdy jest prostota i jasność. Kłamstwo zawsze bywa skomplikowane, wymyślne i wielosłowne.