Każde marzenie jest proroctwem, każdy żart jest zarodkiem myśli w łonie czasu.


każde-marzenie-jest-proroctwem-każdy-żart-jest-zarodkiem-myśli-w-łonie-czasu
george bernard shawkażdemarzeniejestproroctwemkażdyżartzarodkiemmyśliłonieczasukażde marzeniemarzenie jestjest proroctwemkażdy żartżart jestjest zarodkiemzarodkiem myślimyśli ww łoniełonie czasukażde marzenie jestmarzenie jest proroctwemkażdy żart jestżart jest zarodkiemjest zarodkiem myślizarodkiem myśli wmyśli w łoniew łonie czasukażde marzenie jest proroctwemkażdy żart jest zarodkiemżart jest zarodkiem myślijest zarodkiem myśli wzarodkiem myśli w łoniemyśli w łonie czasukażdy żart jest zarodkiem myśliżart jest zarodkiem myśli wjest zarodkiem myśli w łoniezarodkiem myśli w łonie czasu

Marzenie: Marzenie zabiera tyle samo czasu co planowanie.Apostolstwo nie jest dyplomacją i kuglarstwem, i kabalistyką, ale proroctwem szczerym.Marzenie to myśli.Na nieprzyjemne myśli zawsze jest mnóstwo czasu.Każde marzenie się spełni, jeśli wcześniej o nim nie zapomnisz.Każdy z nas nieuchronny, Każdy bez granic, Każdy z włas­ny pra­wem na ziemi, Po­nieważ każde­mu z nas da­no wie­czną jej powagę. Każdy niesie świętość równą świętości innych.