Każde myślenie jest łatwe i wygodne, jeśli nie liczy się z rzeczywistością.


każde-myślenie-jest-łatwe-i-wygodne-śli-nie-liczy-ę-z-rzeczywistośą
marcel proustkażdemyśleniejestłatwewygodnejeślinieliczysięrzeczywistościąkażde myśleniemyślenie jestjest łatwełatwe ii wygodnejeśli nienie liczyliczy sięz rzeczywistościąkażde myślenie jestmyślenie jest łatwejest łatwe iłatwe i wygodnejeśli nie liczynie liczy sięliczy się zsię z rzeczywistościąkażde myślenie jest łatwemyślenie jest łatwe ijest łatwe i wygodnejeśli nie liczy sięnie liczy się zliczy się z rzeczywistościąkażde myślenie jest łatwe imyślenie jest łatwe i wygodnejeśli nie liczy się znie liczy się z rzeczywistością

Każde kłam­stwo wy­powie­dziane na­wet ty­siąc ra­zy nie sta­nie się rzeczywistoscią.Godną litości rzeczą to myślenie, że się jest nauczycielem, jeśli nigdy nie było się uczniem.Jeśli myślisz, że wszystko jest łatwe, napotkasz tylko trudności.Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie.Jeśli sprawimy, aby prawdy ugięły się pred trudnościami, skońcymy z rzeczywistością.Wszystkie nasze marzenia mogą stać się rzeczywistością, jeśli mamy odwagę je realizować