Każde myślenie jest łatwe i wygodne, jeśli nie liczy się z rzeczywistością.


każde-myślenie-jest-łatwe-i-wygodne-śli-nie-liczy-ę-z-rzeczywistośą
marcel proustkażdemyśleniejestłatwewygodnejeślinieliczysięrzeczywistościąkażde myśleniemyślenie jestjest łatwełatwe ii wygodnejeśli nienie liczyliczy sięz rzeczywistościąkażde myślenie jestmyślenie jest łatwejest łatwe iłatwe i wygodnejeśli nie liczynie liczy sięliczy się zsię z rzeczywistościąkażde myślenie jest łatwemyślenie jest łatwe ijest łatwe i wygodnejeśli nie liczy sięnie liczy się zliczy się z rzeczywistościąkażde myślenie jest łatwe imyślenie jest łatwe i wygodnejeśli nie liczy się znie liczy się z rzeczywistością

Każde kłam­stwo wy­powie­dziane na­wet ty­siąc ra­zy nie sta­nie się rzeczywistoscią. -Wilhelm Keppler
każde-kłam­stwo-wy­powie­dziane-na­wet-ty­ąc-ra­zy-nie sta­nie ę-rzeczywistoscią
Godną litości rzeczą to myślenie, że się jest nauczycielem, jeśli nigdy nie było się uczniem. -Francisco de Rojas
godną-litoś-rzeczą-to-myślenie-że-ę-jest-nauczycielem-śli-nigdy-nie-było-ę-uczniem
Jeśli myślisz, że wszystko jest łatwe, napotkasz tylko trudności. -Lao-Tse
jeśli-myślisz-że-wszystko-jest-łatwe-napotkasz-tylko-trudnoś
Moją rzeczą jest myślenie o Bogu; Bożą sprawą jest myślenie o mnie. -Simone Weil
moją-rzeczą-jest-myślenie-o-bogu-bożą-sprawą-jest-myślenie-o-mnie
Jeśli sprawimy, aby prawdy ugięły się pred trudnościami, skońcymy z rzeczywistością. -Anonim
jeśli-sprawimy-aby-prawdy-ugięły-ę-pred-trudnościami-skońcymy-z-rzeczywistośą
Wszystkie nasze marzenia mogą stać się rzeczywistością, jeśli mamy odwagę je realizować -Walt Disney
wszystkie-nasze-marzenia-mogą-stać-ę-rzeczywistośą-śli-mamy-odwagę-realizować