Każde rozwiązanie jakigokolwiek problemu stanowi Twoje intelektualne aktywa. Pomyśl o tym.


każde-rozwiązanie-jakigokolwiek-problemu-stanowi-twoje-intelektualne-aktywa-pomyśl-o-tym
michael a. lechterkażderozwiązaniejakigokolwiekproblemustanowitwojeintelektualneaktywapomyśltymkażde rozwiązanierozwiązanie jakigokolwiekjakigokolwiek problemuproblemu stanowistanowi twojetwoje intelektualneintelektualne aktywapomyśl oo tymkażde rozwiązanie jakigokolwiekrozwiązanie jakigokolwiek problemujakigokolwiek problemu stanowiproblemu stanowi twojestanowi twoje intelektualnetwoje intelektualne aktywapomyśl o tymkażde rozwiązanie jakigokolwiek problemurozwiązanie jakigokolwiek problemu stanowijakigokolwiek problemu stanowi twojeproblemu stanowi twoje intelektualnestanowi twoje intelektualne aktywakażde rozwiązanie jakigokolwiek problemu stanowirozwiązanie jakigokolwiek problemu stanowi twojejakigokolwiek problemu stanowi twoje intelektualneproblemu stanowi twoje intelektualne aktywa

Czas to Twoje Najważniejsze aktywa. Nie pieniądze.Menedżerowie mają rozwiązanie dla każdego problemu. Urzędnik ma problem z każdym rozwiązaniem.Istnieje zwykle proste rozwiązanie każdego ludzkiego problemu, i jest ono zawsze błędne.Amatorem nazywam w filozofii tego, kto przyjmuje po prostu warunki zastanego problemu..., gdy filozofia polegałaby naprawdę na tworzeniu sytuacji problemu i tworzeniu rozwiązania.Nigdy się nie zniechęcam, ponieważ każde odrzucenie niewłaściwej próby stanowi kolejny krok naprzódNigdy się nie zniechęcam, ponieważ każde odrzucenie niewłaściwej próby stanowi kolejny krok naprzód.