Każde szczęście jest progiem nieszczęścia.


każde-szczęście-jest-progiem-nieszczęścia
maria konopnickakażdeszczęściejestprogiemnieszczęściakażde szczęścieszczęście jestjest progiemprogiem nieszczęściakażde szczęście jestszczęście jest progiemjest progiem nieszczęściakażde szczęście jest progiemszczęście jest progiem nieszczęściakażde szczęście jest progiem nieszczęścia

Szczęście jest war­tością na którą zasługu­je każdy człowiek bez względu na to czy jest dob­ry czy zły. Jed­nakże nie każde­mu szczęście jest pisane. -AnDree
szczęście-jest war­tośą-na którą-zasługu­-każdy-człowiek-bez-wzglę-na to czy-jest dob­ry-czy-zły-jed­nakże nie każde­mu
Nie ma większego nieszczęścia, niż wspominać dni szczęśliwe w czas nieszczęścia. -Alighieri Dante
nie-większego-nieszczęścia-ż-wspominać-dni-szczęśliwe-w-czas-nieszczęścia
Mieć szczęście oznacza również: nie mieć nieszczęścia. Tak często się o tym zapomina. -Anita
mieć-szczęście-oznacza-również-nie-mieć-nieszczęścia-tak-często-ę-o-tym-zapomina