Każde szczęście jest progiem nieszczęścia.


każde-szczęście-jest-progiem-nieszczęścia
maria konopnickakażdeszczęściejestprogiemnieszczęściakażde szczęścieszczęście jestjest progiemprogiem nieszczęściakażde szczęście jestszczęście jest progiemjest progiem nieszczęściakażde szczęście jest progiemszczęście jest progiem nieszczęściakażde szczęście jest progiem nieszczęścia

Nie py­taj mnie jak wygląda szczęście,bo dla każde­go szczęście jest czymś in­nym.Mo­je miało błękit­ne oczy,burzę blond loków, a ubierało się w koszulę w kratkę.Nies­te­ty szczęście by­wa ulot­ne...i mo­je właśnie odeszło.Szczęście jest war­tością na którą zasługu­je każdy człowiek bez względu na to czy jest dob­ry czy zły. Jed­nakże nie każde­mu szczęście jest pisane.Nie ma większego nieszczęścia, niż wspominać dni szczęśliwe w czas nieszczęścia.Mieć szczęście oznacza również: nie mieć nieszczęścia. Tak często się o tym zapomina.**Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę.